CRT skal udpege potentialet for lokalsamfundet i projektet Nationalt Center for Grøn Energi

CRT skal udpege potentialet for lokalsamfundet i projektet Nationalt Center for Grøn Energi

27 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse til Bornholm skal gøre øen til nationalt knudepunkt for viden om grøn energi, udvikling af teknologi, innovation, bæredygtighed og en pioner inden for grøn erhvervsudvikling.

CRT’s opgave bliver undervejs at udføre en række analyser og vi ansætter samtidig en forsker/konsulent til arbejdet.

 • Lokal forankring: Det er et mål at inddrage erhvervslivet og lokalbefolkningen og det skal ske gennem oplysning og dialog. Dette arbejde skal basere sig på en socioøkonomisk analyse, der beskriver det økonomiske potentiale for lokalsamfundet og erhvervslivet.
 • I forhold Power-to-X-produktionen, der er en ny type virksomhed på øen, vil CRT undersøge de samfundsøkonomiske fordele for øen, såsom antallet af nye arbejdspladser, behov for kompetencer samt hvilke opgaver og systemydelser, som lokale og små- og mellemstore virksomheder kan få både i byggefasen og driftsfasen. Vi vil også undersøge offentlighedens modtagelse af andre store nye energianlæg for at se, om erfaringerne derfra kan bruges i arbejdet med at skabe accept af et power-to-x-anlæg på Bornholm.
   • Kortlægning af 5 lignende initiativer/cases rundt om i Danmark, og de gode og dårlige erfaringer fra samspillet mellem testaktivitet, virksomheder og vidensinstitutioner/studerende
   • Vurdering af effekten af overførsel af viden mellem eksterne teknologipartnere og lokale SMVer i 2-5 innovationsspor
   • Kortlægning af hvordan brugeres og kunders kompetencer og erfaringer i højere grad kan inddrages og udnyttes i energiklyngernes udvikling af produkter og teknologier
   • Analyserne vil munde i ud i en række anbefalinger samt erfaringer og ”best practices”.
 • Ny grøn erhvervsskole på Bornholm rettet mod klima og energi: CRT foretager en analyse af behovet for en ny grøn erhvervsuddannelse. Hvilke erhvervssektorer har brug for kompetencerne?  Undersøgelsen omfatter dialog med relevante parter om uddannelsens sammensætning, herunder kobling mellem teori og praktik, opgørelse af praktikpladser samt mulighed for samarbejde med DTU.

Anne Thomas

Direktør, Bornholm, ledelse

Centrets daglige ledelse, strategi og bestyrelsesbetjening samt økonomistyring og personaleudvikling.

Karin Topsø Larsen

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Regional udvikling, uddannelsesplanlægning samt unges uddannelsesmobilitet.

Jesper Manniche

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Cirkulær økonomi, innovation, vidensdynamikker samt fødevarer og oplevelsesøkonomi.

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm, forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Josias Lindahl

Videnskabelig assistent, København, forskning & analyse, modelteamet

Økonomisk modellering, databearbejdning og forskning i regional turisme.

Mere fra samme projekt