Landbrug

Landbrug og lokale værdikæder

Landbrug og lokale værdikæder

Livet på landet og i landsbyerne er under forandring i disse år. Traditionelle værdikæder og tilhørsforhold ændres radikalt. Også i landbruget sker der store forandringer med finansielle og generationsskifteudfordringer. Begge kan åbne for store ændringer i ejerskabet og ejerkredsene til landbrugsjorden. Siden liberaliseringen af landbrugsloven (L37 2015) har investorer kunnet opkøbe og drive landbrug i Danmark uden landbrugsuddannelse, uden bopælspligt og uanset nationalitet. En række meget heterogene aktører har investeret i og etableret fødevareproduktion siden. Det er ikke tidligere undersøgt i dansk sammenhæng, om, og på hvilken måde, ejerform eller investeringsrationale i landbruget påvirker lokal udvikling og trivsel i lokalsamfund. Det ønsker Center for Regional- og Turismeforskning i samarbejde med etnolog Rasmus Blædel Larsen.

Gennem litteraturstudier og ekspertinterview vil projektet orientere sig i forhold til de erfaringer høstet fra andre lande, mens analyse af registerdata søger at skabe et indledende overblik over danske forhold. Casestudier vil samle danske lokalsamfundserfaringer ift. nye ejerformer, investeringsrationaler og forretningsmodeller inden for landbrugsproduktion. Projektet vil bidrage til ny viden og debat om hvordan ejerformer, investeringsrationaler og forretningsmodeller påvirker omkringliggende lokalsamfunds trivsel, både (lokal-)økonomisk og socialt, til gavn for aktørerne i lokalsamfundene. Aktørerne er alt lige fra landmænd og lokale producenter af fødevarer og fødevareoplevelser til dagligvarebutikker, lokale foreninger samt kommunale og regionale indsatser vedr. erhvervsudvikling, tilflytning, turisme og placebranding. Projektet bygger videre på nyere dansk og europæisk forskning inden for landdistrikter, rammevilkår, planlægning og turismeforskning og vil munde ud i en rapport, 2-3 lokale workshops og en podcast.

 

Den2radios programserie ’Landbrugsmagasinet’ tog i uge 19 (2021) udgangspunkt i litteraturstudiet fra projektet. Programmet varer 12 minutter og er produceret af Rasmus Blædel Larsen.
Lyt til Landbrugsmagasinet her:

http://den2radio.dk/udsendelser/landbrugsmagasinet-landbruget-og-lokale-vaerdikaeder/

 

I uge 25 var ’Landbrugsmagasinet’ tilbage med en udsendelse om projektets case-studium fra Samsø. Podcasten varer 48 minutter og er produceret af Rasmus Blædel Larsen. Lyt til podcasten her:

http://den2radio.dk/udsendelser/landbrugsmagasinet-samsmodellen/

 

Links til casestudier:

Casenotat 1A Udenlandsk investor Fanefjord

Casenotat 1B Udenlandsk investor Ferup

Casenotat 2 AP-Pension Jystrup

Casenotat 3 DØJ Kliplev

Casenotat 4 Lokal jordbrugsfond Samsø

Casenotat 5 Imarksætteri Bornholm

Rikke Brandt Broegaard

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Forskning og analyse inden for landdistriktsudvikling, bæredygtighed, netværk, innovation og iværksætteri, borgerinddragelse og naturressourceforvaltning.

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm, forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Øvrige

Øvrige, Bornholm, København, forskning & analyse

Tlf -
Mobil -
Mail -
CV & publikationer
Mere fra samme projekt