Medarbejdere

Irena Stefaniak

Konsulent, København,forskning & analyse, modelteamet

ALFRED-support, SAS-programming, GAMS-model transformation og udvikling, undervisning.

Sådan beskriver Irena sit arbejde

“Jeg arbejder med ALFRED-systemet gennem teknisk støtte og vedligeholdelse af CRT’s basis- og specialprojekter. Jeg programmerer i SAS, R samt i andre tilknyttede programmer relateret til modeludvikling. I øjeblikket arbejder jeg på at transformere hele CRT’s regionaløkonomiske model til GAMS-program.

Jeg er passioneret omkring alt relateret til analytiske undersøgelser og dyb forståelse af ethvert problem. Jeg er hjælpsom og glad for at dele min viden med andre. Desuden følger jeg uafhængige medier om ”negative sider” af teknologiudvikling ift. alle livets områder.”

Seneste 3 projekter
2019 Arbejdsmarked & uddannelse Igangværende

Udvikling af Den Regionaløkonomiske Model for Miljø, SAM-K/LINE®_RSEEA19

I juli 2019 startede CRT’s Modelteam et nyt projekt: ”Udvikling af Den Regionaløkonomiske Model for Miljø, SAM-K/LINE®_RSEEA19”, finansieret af Region Syddanmark. Formålet med modellen er at udvikle et analyse- og overvågningsredskab for regioner og andre beslutningstagere om CO2-aftrykket i lokaløkonomien og samfundet. Der er igangværende politiske og videnskabelige debatter om forurening fra de økonomiske aktiviteter […]...

Nino Javakhishvili-Larsen, Jonathan Lindahl, Irena Stefaniak
Region Syddanmark
Læs mere
2019 Arbejdsmarked & uddannelse Afsluttet

Erhvervsmæssige styrkeområder

Forfatter: CRT og Iris Group. Kortlægning af erhvervsstyrker i dansk erhvervsliv. Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen, juni 2019. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal i 2019 udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats med virkning fra 2020. Et væsentligt element i strategien er at udpege 10-12 nationale styrkepositioner og et mindre antal spirende erhvervs- og teknologiområder, som klynge- og innovationsnetværksindsatsen […]...

Nino Javakhishvili-Larsen, Jens Clausen, Jesper Manniche, Irena Stefaniak
Erhvervsstyrelsen, IRIS Group
Læs mere
2016 Arbejdsmarked & uddannelse Afsluttet

En begivenhedsbaseret befolkningsanalyse for danske kommuner og byer, 2007-2030

Forfattere: Bjarne Madsen, Irena Stefaniak, Jens Clausen, Oliver Peter Bentsen, Timo Friedel Mitze, Torben Dall Schmidt og Camilla Jensen. Rapportens formål er at sætte fokus på livsbegivenheder som årsag for migrationer i Danmark. Med en begivenhedstilgang til migrationer kan man mere præcist end tidligere beskrive udviklingen i befolkningsstrukturen i de danske kommuner og forklare nogle af […]...

Nino Javakhishvili-Larsen, Irena Stefaniak, Jens Clausen
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Irena Stefaniak, Øvrige

Fremskrivningsnotat, april 2017

Forfattere: Bjarne Madsen, Irena Stefaniak, Mette Lange og Tobias F. Rasmusson. Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE (basisversionen_apr2017) på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi fra april 2017.

Jesper Manniche, Karin Topsø Larsen, Irena Stefaniak, Øvrige

Succesfulde produktionsvirksomheder i landdistrikter

Forfattere: Jesper Manniche, Jesper Nørgaard Viemose, Karin Topsø Larsen og Irena Stefaniak. Denne analyse har til formål at frembringe ny viden om den aktuelle og fremtidige udvikling i fremstillingserhvervene uden for de store byer, særligt mht. anvendelsen af og behovet for arbejdskraft. Dette gøres ved at sammenligne fremstillingsvirksomheder i de danske landdistrikter, der klarer sig […]

Irena Stefaniak, Øvrige

Fremskrivningsnotat, november 2016, revideret januar 2017

Forfattere: Bjarne Madsen, Irena Stefaniak og Mette Lange. Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE (basisversionen_nov2016) på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi fra november 2016. Revideret januar 2017.