Medarbejdere

Lene Havtorn Larsen

Seniorkonsulent, Bornholm,forskning & analyse

Kreativitet, netværk, internationale kontakter og projektsamarbejde. Oplevelsesøkonomi/-ledelse og evaluering af læreprocesser.

Sådan beskriver Lene sit arbejde

“Mit arbejde kredser om kreativitet, netværk, internationale kontakter og projektsamarbejde. Desuden oplevelsesøkonomi og oplevelsesledelse med speciale i ledelse af frivillige. Udviklings- og læringsrum samt evaluering af læreprocesser. Projektansvarlig for udvikling af Master i Oplevelsesledelse i Yderområder (MOLLY).

Min største glæde er at skabe ny viden og nye muligheder i et tillidsfuldt fællesskab med andre. Derfor spørger jeg dagligt mig selv om følgende: ”Hvordan kan jeg inddrage mennesker i landdistrikterne på en måde, så de ændrer bevidstheden om deres lokalsamfund, deres egne roller og udvikler det samlede potentiale?””

Seneste 3 projekter
2019 Viden & innovation Igangværende

SEAPLANSPACE

SEAPLANSPACE er et projekt støttet af EU’s Interreg South Baltic Program 2014-2020. Projektpartnerne er Gdansk Universitet (lead partner), EUCC Baltic Office (Kleipeda), EUCC Germany (Rostock), World Maritime University (Malmø), Aalborg Universitet (København), Länsstyrelsen Kalmar, Maritime Institut Gdansk og Center for Regional- og Turismeforskning. CRT’s rolle i projektet sker i tæt samarbejde med Aalborg Universitet, Institut […]...

Karin Topsø Larsen, Lene Havtorn Larsen
Aalborg Universitet, Interreg South Baltic
Læs mere
2018 Arbejdsmarked & uddannelse Afsluttet

Erhvervsanalyse for Bornholm

Forfattere: Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Carl Henrik Marcussen og Lene Havtorn Larsen Analysen har til formål at afdække det bornholmske erhvervslivs generelle udvikling i de seneste år og undersøge specielt de mere succesfulde virksomheders aktiviteter og ressourcer mht. strategisk udvikling (innovation, kompetenceudvikling, kapitalfremskaffelse), herunder de muligheder og udfordringer disse virksomheder har mødt. Hvad har Bornholms Regionskommune […]...

Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Lene Havtorn Larsen
Bornholms Regionskommune, Bornholms Vækstforum
Læs mere
2018 Netværk & lokalsamfund Afsluttet

Nye stemmer i landdistrikterne

Forskningsprojektet er gennemført i perioden september 2017 til november 2018. Projektet har især søgt at gøre op med to gængse forståelser: 1) at til- og fraflytning fra landdistrikter er envejs-processer, der enten er et tab eller en gevinst for landdistriktet og 2) at landdistrikter er perifere, relativt uforbundne steder, hvis human kapital eller menneskelige ressourcer […]...

Karin Topsø Larsen, Rikke Brandt Broegaard, Lene Havtorn Larsen
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Lene Havtorn Larsen

BORNHOLMS GRØNNE BØLGE MÅLGRUPPEANALYSE

Flere og flere mennesker bevæger sig i naturen – til fods, med hjul, på hjul og til hest.

Karin Topsø Larsen, Rikke Brandt Broegaard, Lene Havtorn Larsen

Topsø Larsen, K., Broegaard, R. B. and Havtorn Larsen, L. (2019) ‘Translokalt engagement i landdistrikterne : Den mobile elites nye legeplads ?’, Dansk Sociologi, 30(4), pp. 59–79.

Denne artikel tager udgangspunkt i tidens stigende translokale tendenser, der er karakteriseret ved øget mobilitet og multiple stedsidentiteter. Udviklingen opbløder dikotomien mellem beboere og besøgende i de danske landdistrik- ter. Artiklen fokuserer på de deltidsbeboere, der engagerer sig aktivt i lokale udviklingsprojekter f.eks. som investorer i lokale forretninger, projektledere for kulturarvs- og kulturinstitutionsprojekter, eventmagere eller […]

Rikke Brandt Broegaard, Karin Topsø Larsen, Lene Havtorn Larsen

The Nordic Wave in Place Branding

Redigeret af Cecilia Cassinger, Andrea Lucarelli og Szilvia Gyimóthy. Kapitelbidrag: Chapter 9: Translocal communities and their implications for place branding