Medarbejdere

Vi er 25 medarbejdere som du her kan møde

Lene Havtorn Larsen

Seniorkonsulent, Bornholm,forskning & analyse

Kreativitet, netværk, internationale kontakter og projektsamarbejde. Oplevelsesøkonomi/-ledelse og evaluering af læreprocesser.

Sådan beskriver Lene sit arbejde

“Mit arbejde kredser om kreativitet, netværk, internationale kontakter og projektsamarbejde. Desuden oplevelsesøkonomi og oplevelsesledelse med speciale i ledelse af frivillige. Udviklings- og læringsrum samt evaluering af læreprocesser. Projektansvarlig for udvikling af Master i Oplevelsesledelse i Yderområder (MOLLY).

Min største glæde er at skabe ny viden og nye muligheder i et tillidsfuldt fællesskab med andre. Derfor spørger jeg dagligt mig selv om følgende: ”Hvordan kan jeg inddrage mennesker i landdistrikterne på en måde, så de ændrer bevidstheden om deres lokalsamfund, deres egne roller og udvikler det samlede potentiale?””

Seneste 3 projekter
2018 Arbejdsmarked & uddannelse Afsluttet

Erhvervsanalyse for Bornholm

Forfattere: Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Carl Henrik Marcussen og Lene Havtorn Larsen Analysen har til formål at afdække det bornholmske erhvervslivs generelle udvikling i de seneste år og undersøge specielt de mere succesfulde virksomheders aktiviteter og ressourcer mht. strategisk udvikling (innovation, kompetenceudvikling, kapitalfremskaffelse), herunder de muligheder og udfordringer disse virksomheder har mødt. Hvad har Bornholms Regionskommune […]...

Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Carl Henrik Marcussen, Lene Havtorn Larsen
Bornholms Regionskommune, Bornholms Vækstforum
Læs mere
2018 Netværk & lokalsamfund Afsluttet

Nye stemmer i landdistrikterne

Forskningsprojektet er gennemført i perioden september 2017 til november 2018. Projektet har især søgt at gøre op med to gængse forståelser: 1) at til- og fraflytning fra landdistrikter er envejs-processer, der enten er et tab eller en gevinst for landdistriktet og 2) at landdistrikter er perifere, relativt uforbundne steder, hvis human kapital eller menneskelige ressourcer […]...

Karin Topsø Larsen, Rikke Brandt Broegaard, Lene Havtorn Larsen
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
2017 Netværk & lokalsamfund Afsluttet

De bornholmske borgerforeningers brug af kommunale puljemidler

Analysen indeholder en kortlægning af de samlede anvendte midler blandt medlemmerne af Bornholmske Borgerforeningers Samvirke i perioden 2006 –2016 i forhold til konkrete aktiviteter. Endvidere omfatter kortlægningen en vurdering af effekterne. På baggrund af kortlægningen er der udarbejdet en konklusion med anbefalinger til den fremtidige forvaltning af puljemidlerne....

Lene Havtorn Larsen, Carl Henrik Marcussen
Bornholmske Borgerforeninger
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Carl Henrik Marcussen, Lene Havtorn Larsen

Sammenfatning: Erhvervsanalyse Bornholm – notat

Bornholms Regionskommune og Bornholms Vækstforum står over for en ny strategiperiode. I den anledning har Bornholms Regionskommune efterlyst en opdateret indsigt i erhvervsudviklingen på Bornholm. Bornholm oplever i disse år en positiv erhvervs- og befolkningsudvikling. Umiddelbart er der imidlertid ikke noget, der tyder på, at den bornholmske beskæftigelsesudvikling har været mere positiv end i landet […]

Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Carl Henrik Marcussen, Lene Havtorn Larsen

Erhvervsanalyse for Bornholm

Analysen har til formål at afdække det bornholmske erhvervslivs generelle udvikling i de seneste år og undersøge specielt de mere succesfulde virksomheders aktiviteter og ressourcer mht. strategisk udvikling (innovation, kompetenceudvikling, kapitalfremskaffelse), herunder de muligheder og udfordringer disse virksomheder har mødt. Hvad har Bornholms Regionskommune og Bornholms Vækstforum betydet for disse virksomheders udvikling? Og hvad kan […]

Karin Topsø Larsen, Lene Havtorn Larsen, Rikke Brandt Broegaard

Translocal community resources: new voices in rural development

Præsentation ved The 5th Nordic Conference for Rural Research ‘CHALLENGED RURALITIES: NORDIC WELFARE STATES UNDER PRESSURE’, 14.-16. maj, Vingsted.