Udgivelser

.

472 udgivelser
Nino Javakhishvili-Larsen, Øvrige

Erhvervsmæssige styrkeområder

Forfatter: Bjerg, Jens*, Bjerge, B.*, Jensen, D.B.*, Javakhishvili-Larsen, N., Clausen, J. og Manniche, J. * IRIS Group Kortlægning af erhvervsstyrker i dansk erhvervsliv. Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen, juni 2019.

Nino Javakhishvili-Larsen, Jonathan Lindahl

Fremskrivningsnotat, juni 2019

Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE (basisversionen_jun2019) på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi fra maj2019.

Jesper Manniche, Karin Topsø Larsen

Destination: en cirkulær økonomi

Præsentation på konference d. 16. maj 2019 i København arrangeret af RUC og INVIO/Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi. Fremtidslaborarium: Turismens bidrag til den cirkulære økonomi.

Øvrige

Friluftsaktiviteter blandt turister i danske kystområder

Forfatter: Carl Henrik Marcussen. Notatet indgår som en del af projekt InnoCoast, WP1 – Naturbaseret Turisme og gennemgår friluftsaktiviteter blandt turister i danske kystområder.

Øvrige

Aspects of tourism on Bornholm

Forfatter: Carl Henrik Marcussen. Præsentation ved seminar for 30 studerende og lektorer fra Göteborgs Universitet d. 9. april 2019 hos CRT i Nexø.

Øvrige

Biking South Baltic Bicycle – monitoring 2018

Forfatter: Carl Henrik Marcussen. In this paper we shall review the results of the counting from bicycle monitors places in: Pomerania, Poland (4 counters) West Pomerania, Poland (3 counters) Mecklenburg-Vorpommern, Germany (2 counters) Region Sealand and Region South Denmark, Denmark (x counters) Bornholm make use of official statistics for bicycles carried by ferries Furthermore monthly […]

Jie Zhang

Documentation on Regional Tourism Satellite Accounts in Denmark

Rapporten er en revideret udgave af RTSA-rapporten af Zhang, 2005. Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) og VisitDenmark har revideret rapporten for det danske turismesatellitregnskab (TSA), et projekt, der startede i 2005. Formålet med rapporten er metodisk dokumentation for udvikling af den danske RTSA. Den dokumenterer datakilderne og metoderne til udarbejdelse af TSA-statistikker. TSA-statistikken består […]

Jie Zhang, Nino Javakhishvili-Larsen, Øvrige

Regional economic effect of coastal and maritime tourism in Denmark

Forfattere: Anne-Mette Nielsen, Jie Zhang og Nino Javakhishvili-Larsen. Kyst- og søfartsturisme tegner sig for 37% af de samlede turismeindtægter i Danmark. Indtil nu har analyse af kyst- og søfartsturismen på nationalt niveau været udfordrende, fordi der er mangel på tilgængelige data inden for området. Derfor har vi nu udviklet en dansk kystturismemodel (DCTM). DCTM er […]

Øvrige, Rikke Brandt Broegaard

Certificering i outdoor-turisme, muligheder og begrænsninger

Forfattere: Emil Holland og Rikke Brandt Broegaard. Udgivelsen er en del af projekt Innocoast, WP1 Report.

Lene Havtorn Larsen, Jesper Manniche

Hallegård Slagtehus på Bornholm: en model for lokale madoplevelser i Danmark?

Udgivelsen er en del af projekt Innocoast, WP3 Report.