Kommende videnscaféer

Kommende videnscaféer

Videnscafe:

Er fremtiden grøn for det bornholmske arbejdsmarked – og hvordan kan vi bedst ruste os?

Onsdag den 25. oktober kl. 15-18 på CRT, Bymarken 12 i Hasle

Bornholm oplever en meget høj beskæftigelse i disse år, og der mangler arbejdskraft inden for en række fagområder, selv uden den ekstra efterspørgsel som Energiø forventes at generere.

Op mod 20% af de faglærte, der er i beskæftigelse i dag på Bornholm, er 60 år eller ældre. Dermed forventes manglen på relevant arbejdskraft at presses yderligere. Samtidig er antallet af unge i en ungdomsårgang faldende. Selv hvis en større andel end den nuværende vælger en erhvervsfaglig uddannelse frem for en gymnasial uddannelse, er der ikke nok unge på Bornholm til at erstatte den nuværende ældre arbejdskraft når den går på pension.

CRT inviterer derfor til videnscafé med tid til debat, samtale og ekspertindlæg, der kan belyse emner som hvordan vi får den nødvendige arbejdskraft til Bornholm til blandt andet fremtidens velfærd og energiø? Hvad kan vores uddannelsesinstitutioner gøre for at imødekomme behovet? og hvor kan vi hente arbejdskraft fra? Kort sagt: Hvad er handlemulighederne? Og hvilke handlinger kræver det af hvem?

Tilmelding senest 16. oktober til Gitte Marschner på mail: gitte.marschner@crt.dk.


Webinar:

Tendenser og udfordringer vedr. tiltrækning og tilknytning af medarbejdere på arbejdsmarkederne i de danske landdistrikter

Sted: TEAMS

Tid: Torsdag den 16. november 2023 kl. 15.00-16.30 (udsat fra juni)

Program:

Kl. 14:00-14:05 Velkomst ved Karin Topsø Larsen

Kl. 14:05-14:30

Oplæg: De overordnede tendenser. Arbejdsmarkeder, arbejdskraft og mobilitet i de danske landdistrikter.

Resultater fra de statistiske analyser. Ved seniorforsker Jesper Manniche

Kl. 14:30-14:40 Spørgsmål

Kl. 14:40-15:10

Oplæg: Tiltrækning og tilknytning af arbejdskraft i virksomheder der ligger i landdistrikterne.

Resultater fra den interviewbaserede undersøgelse blandt virksomheder. Ved Seniorforsker Karin Topsø Larsen

Kl. 15:10-15:30 Spørgsmål og diskussion

Kl. 15.30 Afslutning

Baggrund: Center for Regional og Turismeforskning (CRT) har gennemført en undersøgelse af, hvordan virksomheder der er beliggende udenfor byerne, sikrer sig kvalificeret arbejdskraft. Undersøgelsen er støttet af forskningsmidler fra Landdistriktspuljen og blev gennemført i perioden september 2021-marts 2023. Undersøgelsen består af tre overordnede analyser:

  1. En kvantitativ analyse af arbejdskraftsbalancen mellem udbud og efterspørgsel afhængig af geografi, branche, uddannelsesniveau etc. Er der forskel på udfordringen med at sikre kvalificeret arbejdskraft mellem by og land? Kan vi overhovedet tale om `landdistriktsarbejdsmarkeder`?
  2. En kvantitativ analyse af arbejdskraftens jobmobilitet afhængig af geografi, branche og arbejdskraftens karakteristisk. Hvilke faktorer påvirker arbejdskraftens tendens til at skifte job, og hvilken rolle spiller geografi i arbejdskraftens jobmobilitet?
  3. En kvalitativ analyse af virksomhedernes oplevelser og erfaringer med at sikre sig kvalificeret arbejdskraft afhængig af branche, fag, virksomhedens karakteristika og geografi. Hvad gør forskellige virksomheder der har beliggenhed i et landdistrikt, for at sikre sig den rette arbejdskraft og hvilke elementer har størst betydning for at sikre sig de rette medarbejdere? Hvad kan der gøres for at hjælpe virksomhederne i deres rekrutterings- og tilknytningsindsatser?

Læs mere om projektet og udgivelser her:

Arbejdsmarkeder og arbejdskraft i danske landdistrikter

Tilmelding senest d. 6. november til karin.topsoe.larsen@crt.dk

Link tilsendes efter tilmelding.

 

 

 

Om CRT’s videnscaféer

CRT er vært for en videnscafé fire gange om året, hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden på en lettilgængelig måde og lægger op til diskussion af udvalgte emner inden for CRT’s forskningsområder. Videnscaféen sætter aktuelle emner inden for regional udvikling og turisme på dagsordenen, og deltagerne får rig mulighed for at diskutere emnerne med oplægsholderne, CRT’s forskere og hinanden. Det årlige program skydes i gang om efteråret hos CRT i Hasle, og sidste videnscafé i sæsonen afholdes sædvanligvis på Folkemødet.

Formålet med videnscaféen er, at du som deltager kan få del i CRT’s viden på en anderledes måde end ved at læse vores udgivelser. Viden på en mere levende og inddragende måde, hvor du samtidig har mulighed for at netværke med andre, der har samme faglige interesser som dig selv.

De, der kommer til videnscaféerne er typisk praktikere, der arbejder med eller har en særlig interesse i regional udvikling. Deltagergruppen varierer naturligt fra gang til gang, når emnerne skifter, men overordnet set har deltagerne en interesse i at udvikle sig som praktiker inden for sit felt på et videnskabeligt grundlag i en uformel ramme.

Vil du holde dig opdateret om kommende videnscaféer og andre arrangementer, kan du skrive dig op til vores nyhedsbrev.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2023

Læs mere