Kommende videnscaféer

Kommende videnscaféer

BORNHOLMS ULIGHED I SUNDHED
– hvad kan vi gøre lokalt?

På Danske Patienters hjemmeside kan man under overskriften ”Fakta om ulighed i sundhed” læse følgende:

”Sygdom rammer ikke altid tilfældigt. Vores chancer for et godt helbred hænger tæt sammen med vores position uden for sundhedsvæsenets rammer – opvækst, uddannelsesniveau og postnummer. Der er systematiske forskelle på, hvilke borgere der bliver ramt af sygdom, hvilke sygdomme de rammes af, og hvilken behandling de får i sundhedsvæsenet. Ulighed i sundhed kommer til udtryk på mange forskellige måder. Oftest taler man om social og geografisk ulighed.” 

Men hvad betyder ulighed i sundhed konkret for Bornholm? Og hvad kan vi gøre lokalt? Det sætter CRT fokus på til årets første videnscafé, som vi gerne vil invitere dig til:

Torsdag den 11. april 2024 kl. 15.00 til 18.00 hos CRT, Bymarken 12, Hasle

Vi ved, at sundhedspolitik hænger uløseligt sammen med skolepolitik, boligpolitik, arbejdsmarkedspolitik og socialpolitik. Alle disse områder har til sammen betydning for, hvordan vores liv og vores helbred udvikler sig. Vi taler ofte om at vi bliver flere ældre, at vi skal tiltrække flere til de sundhedsfaglige uddannelser, men hvor kan man som ø-samfund egentlig sætte ind for at forbedre den lokale sundhedsprofil?

Det vil vores gæstetalere og paneldebat behandle fra forskellige vinkler. Området er naturligvis komplekst, og der findes ingen lette løsninger, men vi håber at denne videnscafé kan løfte sløret for nogle af de komponenter, der er i spil, når vi taler ulighed i sundhed. Til videnscaféen vil vi forsøge at blive klogere på:

 • Hvordan ser Bornholms sundhedsprofil ud?
 • Hvilken betydning har ulighed i sundhed for en landkommune som Bornholm?
 • Hvilken indvirkning har den lokale mangel på sundhedspersonale?
 • Hvad er de lokale handlemuligheder?

Vi vil desuden se nærmere på, hvordan ulighed i sundhed konkret kommer til udtryk på en lang række områder med kræftsygdom som eksempel.

Til videnscaféen serveres en let anretning af kanapeer og drikkelse.

Tilmelding: send en mail til Gitte.Marschner@crt.dk senest den 8. april 2024.

 

PROGRAM

15.00 – 15.10   Velkomst – ved Anne Thomas, direktør for CRT.

15.10 – 15.30    Præsentation af CRTs Sundhedsmodel – v. Anne Thomas, direktør for CRT.
Gennemgang af fremtidens mangel på sundhedspersonale. Vi fremskriver vores behandlingsbehov på baggrund af de seneste års erfaringer og leger med tanken om ”hvad nu hvis?”. Hvordan ser det ud på papiret, hvis vores lokale behandlingsbehov ændrer sig? 

15.30 – 16.00    Præsentation af Bornholms sundhedsprofil – v. Marianne Svendsen og Frank Kure, konsulenter i Center Sundhed i Bornholms Regionskommune.
Hvordan klarer vi os sammenlignet med andre kommuner i Hovedstadsregionen og resten af Danmark? Hvor trykker skoen mest? Er der særlige tunge områder eller grupper? Hvor lykkes det at gøre en forskel, og hvor burde vi kunne gøre det bedre?

16.00 – 16.30    Kræft som eksempel – v. Susanne Dalton, professor ved Danske Forskningscenter for Lighed i Kræft og Kræftens Bekæmpelse.
Oplægget tager udgangspunkt i social ulighed i kræft, da forskningen har vist, at social ulighed gennemsyrer hele kræftforløbet. Uligheden har både betydning for patienternes chancer for at overleve kræftsygdommen, men har også betydning for livet efter endt behandling. Dalton sætter desuden fokus på de faktorer, som har betydning for ulighed i kræft, og hvordan social ulighed opstår.

16.30 – 17.00    Netværk og spisning

17.00 – 17.50    Paneldebat
CRTs direktør Anne Thomas er moderator for en paneldebat, som sætter fokus på spørgsmål som:

 • Er sundhedsprofilen noget vi som samfund kan ændre på?
 • Kan en forbedret sundhed påvirke arbejdsmarkedet?
 • Kan vi udpege væsentlige årsager til, og mulige indsatser, der kan mindske uligheden?

Panelet består af:

 • Susanne Dalton, professor ved Danske Forskningscenter for Lighed i Kræft og Kræftens Bekæmpelse
 • Trine Dorow, servicedirektør i Bornholms Regionskommune
 • Annemarie Hellebek, direktør for Bornholms Hospital
 • Allan Westh, arbejdsmarkedschef i Bornholms Regionskommune

17.50 – 18.00    Opsamling og info om kommende arrangementer hos CRT – ved Anne Thomas.

 

 

Om CRT’s videnscaféer

CRT er vært for en videnscafé fire gange om året, hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden på en lettilgængelig måde og lægger op til diskussion af udvalgte emner inden for CRT’s forskningsområder. Videnscaféen sætter aktuelle emner inden for regional udvikling og turisme på dagsordenen, og deltagerne får rig mulighed for at diskutere emnerne med oplægsholderne, CRT’s forskere og hinanden. Det årlige program skydes i gang om efteråret hos CRT i Hasle, og sidste videnscafé i sæsonen afholdes sædvanligvis på Folkemødet.

Formålet med videnscaféen er, at du som deltager kan få del i CRT’s viden på en anderledes måde end ved at læse vores udgivelser. Viden på en mere levende og inddragende måde, hvor du samtidig har mulighed for at netværke med andre, der har samme faglige interesser som dig selv.

De, der kommer til videnscaféerne er typisk praktikere, der arbejder med eller har en særlig interesse i regional udvikling. Deltagergruppen varierer naturligt fra gang til gang, når emnerne skifter, men overordnet set har deltagerne en interesse i at udvikle sig som praktiker inden for sit felt på et videnskabeligt grundlag i en uformel ramme.

Vil du holde dig opdateret om kommende videnscaféer og andre arrangementer, kan du skrive dig op til vores nyhedsbrev.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere