Kommende Videnscaféer

Kommende Videnscaféer

Fødevareproduktionen på Bornholm – status og tendenser

Gennem tre oplæg ser vi på de overordnede tendenser indenfor produktion, distribution og forbrug af fødevarer i Danmark generelt og på Bornholm specifikt. Herefter diskuterer vi, hvorvidt Bornholms Regionskommune kan og skal gøre en indsats for fortsat at udvikle den bornholmske fødevaresektor. Hvis ja, hvad kan kommunen (eller andre erhvervsfremmeaktører) mere specifikt gøre for at sikre den fortsatte udvikling?

Download invitation

 

Om CRT’s Videnscaféer

CRT er vært for en Videnscafé fire gange om året (primært torsdage 15-17), hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden på en lettilgængelig måde og lægger op til diskussion af udvalgte emner inden for CRT’s forskningsområder. Videnscaféen sætter aktuelle emner inden for regional udvikling og turisme på dagsordenen, og deltagerne får rig mulighed for at diskutere emnerne med oplægsholderne, CRT’s forskere og hinanden. Det årlige program skydes i gang om efteråret hos CRT i Nexø, og sidste Videnscafé i sæsonen afholdes på Folkemødet.

Formålet med Videnscaféen er, at du som deltager kan få del i CRT’s viden på en anderledes måde end ved at læse vores udgivelser. Viden på en mere levende og inddragende måde, hvor du samtidig har mulighed for at netværke med andre, der har samme faglige interesser som dig selv.

De, der kommer til Videnscaféerne er typisk praktikere, der arbejder med eller har en særlig interesse i regional udvikling. Deltagergruppen varierer naturligt fra gang til gang, når emnerne skifter, men overordnet set har deltagerne en interesse i at udvikle sig som praktiker inden for sit felt på et videnskabeligt grundlag i en uformel ramme.

Vil du holde dig opdateret om kommende Videnscaféer og andre arrangementer, kan du skrive dig op til vores nyhedsbrev.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende Videnscaféer

2020

Læs mere