Kommende Videnscaféer

Kommende Videnscaféer

Torsdag den 27. maj 2021 kl. 15-17:

”Hvordan påvirker nye ejerformer i landbruget landdistrikternes trivsel?”

Program for online Videnscafé på CRT torsdag den 27. maj:

15:00  Velkommen og introduktion til dagen. Scenen sættes af Rikke Brandt Brogaard, seniorforsker ved CRT og projektleder for projektet ”Landbruget og lokale værdikæder”.

15:10 – 15:20  Hvad fortæller register-data os om ændrede ejerformer i dansk landbrug? Oplæg ved Anders Hedetoft, chefkonsulent ved CRT.

15:20 – 15:35  Dansk pensionskasse eller lokal jordbrugsfond som ejer? Etnolog Rasmus Blædel Larsen, ph.d., præsenterer casestudier fra Ringsted og Samsø.

15:35 – 16:00 Forskellige stedseffekter af udenlandske investorer, national jordbrugsfond eller imarksætterprojekt? Seniorforsker Rikke Brandt Broegaard præsenterer cases fra Kolding, Vestmøn, Sønderborg og Bornholm.

16:00 – 16:10    Kort pause.

16:10 -16:59     Opsamling, rundbordssamtale og debat.

17:00                Tak for i dag

Links til case notater:

Casenotat 1A Udenlandsk investor Fanefjord

Casenotat 1B Udenlandsk investor Ferup

Casenotat 2 AP-Pension Jystrup

Casenotat 3 DØJ Kliplev

Casenotat 4 Lokal jordbrugsfond Samsø

Casenotat 5 Imarksætteri Bornholm

 

 

 

 

Mandag den 20. september 2021 kl. 15-16.30:

“Vores kvarter – om Svenskehusene i Nexø”

 

 

Om CRT’s Videnscaféer

CRT er vært for en Videnscafé fire gange om året, hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden på en lettilgængelig måde og lægger op til diskussion af udvalgte emner inden for CRT’s forskningsområder. Videnscaféen sætter aktuelle emner inden for regional udvikling og turisme på dagsordenen, og deltagerne får rig mulighed for at diskutere emnerne med oplægsholderne, CRT’s forskere og hinanden. Det årlige program skydes i gang om efteråret hos CRT i Nexø, og sidste Videnscafé i sæsonen afholdes på Folkemødet.

Formålet med Videnscaféen er, at du som deltager kan få del i CRT’s viden på en anderledes måde end ved at læse vores udgivelser. Viden på en mere levende og inddragende måde, hvor du samtidig har mulighed for at netværke med andre, der har samme faglige interesser som dig selv.

De, der kommer til Videnscaféerne er typisk praktikere, der arbejder med eller har en særlig interesse i regional udvikling. Deltagergruppen varierer naturligt fra gang til gang, når emnerne skifter, men overordnet set har deltagerne en interesse i at udvikle sig som praktiker inden for sit felt på et videnskabeligt grundlag i en uformel ramme.

Vil du holde dig opdateret om kommende Videnscaféer og andre arrangementer, kan du skrive dig op til vores nyhedsbrev.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende Videnscaféer

2021

Læs mere