Kommende videnscaféer

Kommende videnscaféer

Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 15-17: AFLYST

Velkommen til videnscafé om ”Transformativ Turisme”  

Begrebet ”Transformativ turisme” bygger på ideen om, at turismeerhvervet og turismeoplevelser kan have en stor transformerende indvirkning både på den besøgende turist og på det sted, hvor aktiviteterne fysisk udspiller sig. Når vi på denne videnscafé taler om transformativ turisme, sætter vi fokus på den betydning turismen har for et lokalsamfund i meget bred betydning, dog med fokus på omstilling til mere bæredygtige turismeformer.

Turismen er en form for eksport af et lokalt miljø. Når turisterhvervet udvikler deres produkter, udvikler de også lokalmiljøet. Og oversælger man produktet, trækker man ressourcer ud af lokalsamfundet, så både stedet og dermed oplevelsen forringes.

På videnscaféen vil vi tale om stedsbranding, produktivitets-udvikling, social inklusion og turismetæthed. Men vi vil også tale om turistens rolle som en tilvalgsbeboer, og om de mange områder, hvor symbiosen mellem sæsongæsten og den fastboende for alvor vækker potentialet for en transformativ, bæredygtig turisme.

Første oplæg ved direktør Anne Thomas om tilvalgsbeboere og stedsbranding.

Andet oplæg ved seniorforsker Jesper Manniche om en prototype på et bæredygtigt turismeregnskab.

Videnscaféen foregår i CRT’s nye lokaler på Bymarken 12 i Hasle og vil også komme online i november. Gratis deltagelse.

Tilmelding lige her:

https://www.eventbrite.com/…/videnscafe-transformativ…

 

 

Om CRT’s videnscaféer

CRT er vært for en videnscafé fire gange om året, hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden på en lettilgængelig måde og lægger op til diskussion af udvalgte emner inden for CRT’s forskningsområder. Videnscaféen sætter aktuelle emner inden for regional udvikling og turisme på dagsordenen, og deltagerne får rig mulighed for at diskutere emnerne med oplægsholderne, CRT’s forskere og hinanden. Det årlige program skydes i gang om efteråret hos CRT i Hasle, og sidste videnscafé i sæsonen afholdes på Folkemødet.

Formålet med videnscaféen er, at du som deltager kan få del i CRT’s viden på en anderledes måde end ved at læse vores udgivelser. Viden på en mere levende og inddragende måde, hvor du samtidig har mulighed for at netværke med andre, der har samme faglige interesser som dig selv.

De, der kommer til videnscaféerne er typisk praktikere, der arbejder med eller har en særlig interesse i regional udvikling. Deltagergruppen varierer naturligt fra gang til gang, når emnerne skifter, men overordnet set har deltagerne en interesse i at udvikle sig som praktiker inden for sit felt på et videnskabeligt grundlag i en uformel ramme.

Vil du holde dig opdateret om kommende videnscaféer og andre arrangementer, kan du skrive dig op til vores nyhedsbrev.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2021

Læs mere