Kommende videnscaféer

Kommende videnscaféer

Næste videnscafe:
Tendenser og udfordringer på arbejdsmarkedet i yderområder og på Bornholm

Sted: CRT, Bymarken 12, Hasle

 Tid: Tirsdag den 6. december 2022 kl. 15-17

 CRT har gennemført to undersøgelser, hvis resultater er relevante for lokale udviklingsaktører der arbejder med jobskabelse, erhvervsudvikling, beskæftigelse og adgang til kvalificeret arbejdskraft. Vi vil gerne i dialog med jer på basis af vores viden og diskutere hvad det betyder for Bornholm og hvad der kan gøres.

I den ene undersøgelse har vi fokuseret på arbejdskraft og arbejdsmarkeder i de danske landdistrikter. Hvor er der særlige problemstillinger med at sikre den rette arbejdskraft og hvordan kan forskellige typer af virksomheder arbejde strategisk med at udvikle, tiltrække og tilknytte den rette arbejdskraft?

Den anden undersøgelse har analyseret Bornholms udvikling ud fra et erhvervs-, beskæftigelses- og demografisk perspektiv og lavet en SWOT-vurdering af LAG-Bornholm set i relation hertil.

 

Program:

Kl. 15:00-15:05    Velkomst

Kl. 15:05-15:20    De overordnede tendenser. Hvor vil der mangle arbejdskraft og på hvilken beskæftigelsesmæssig baggrund?

Manglen på arbejdskraft i Danmark er ikke massiv og skyldes forskellige faktorer. Nogle steder skyldes den vækst i beskæftigelsen, andre steder et fald i udbuddet af arbejdskraft. Hør hvad de overordnede tendenser er med fokus på geografiske og erhvervsmæssige forskelligheder. Ved Jesper Manniche, seniorforsker CRT

Kl. 15:20-15:40    Best practise: Tiltrækning og tilknytning af arbejdskraft

Hvilke særlige problemstiller står yderområdernes arbejdsmarkeder overfor? Hvilke indsatser kan virksomheder gøre for at sikre sig den rette arbejdskraft? Ved seniorforsker Karin Topsø Larsen, CRT.

Kl. 15:40-16:00    Spørgsmål og diskussion

Kl. 16:00-16:10    Pause

Kl. 16:10-16:30    Beskæftigelses- og erhvervsudvikling på Bornholm

Hvordan går det egentlig på Bornholm? Hvad lever vi af? Hvordan går det med produktiviteten og beskæftigelsen i de forskellige brancher? Hvilken udvikling forventes i de kommende år og hvor er de største muligheder og trusler?

Dele af erhvervsfremmeindsatsen på Bornholm har i en årrække haft særlig fokus på fødevareproduktion, kunsthåndværk og turismen. Hvordan står det til på disse områder? Nytter det noget med alle anstrengelserne?  Ved chefkonsulent Anders Hedetoft, CRT

Kl. 16:30-17:00    Spørgsmål og debat: Hvad kan vi gøre på Bornholm?

 

Tilmelding: Senest mandag d. 28.11.2022 på crt@crt.dk. Oplys blot navn og organisation.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Karin Topsø Larsen på tlf. 3085 5177.

 

 

Om CRT’s videnscaféer

CRT er vært for en videnscafé fire gange om året, hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden på en lettilgængelig måde og lægger op til diskussion af udvalgte emner inden for CRT’s forskningsområder. Videnscaféen sætter aktuelle emner inden for regional udvikling og turisme på dagsordenen, og deltagerne får rig mulighed for at diskutere emnerne med oplægsholderne, CRT’s forskere og hinanden. Det årlige program skydes i gang om efteråret hos CRT i Hasle, og sidste videnscafé i sæsonen afholdes sædvanligvis på Folkemødet.

Formålet med videnscaféen er, at du som deltager kan få del i CRT’s viden på en anderledes måde end ved at læse vores udgivelser. Viden på en mere levende og inddragende måde, hvor du samtidig har mulighed for at netværke med andre, der har samme faglige interesser som dig selv.

De, der kommer til videnscaféerne er typisk praktikere, der arbejder med eller har en særlig interesse i regional udvikling. Deltagergruppen varierer naturligt fra gang til gang, når emnerne skifter, men overordnet set har deltagerne en interesse i at udvikle sig som praktiker inden for sit felt på et videnskabeligt grundlag i en uformel ramme.

Vil du holde dig opdateret om kommende videnscaféer og andre arrangementer, kan du skrive dig op til vores nyhedsbrev.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2022

Læs mere