Kommende videnscaféer

Kommende videnscaféer

Videnscafe 18. april 2023:

BORNHOLMS GRØNNE VEJ TIL VÆKST
– Hvordan kan Bornholm gribe potentialet for omstilling og energiøen?

Den grønne omstilling vil betyde, at erhvervsstrukturer ændres, også på Bornholm. Med den grønne omstilling følger et stor omstillingspres på erhvervslivet, især hos klimaeksponerede erhverv, som udfordres af krav om at udlede mindre CO2 og gøre økonomien mere bæredygtig. På landsplan er cirka 10 procent af arbejdsstyrken beskæftiget i klimaeksponerede erhverv, men for Bornholm er det hele 14 procent. De erhverv kan som konsekvens af den grønne omstilling forvente betydelige forandringer af deres produktion og konkurrenceevne samt mere regulering, som kræver at erhvervene omstiller sig.

Samtidig betyder den grønne omstilling, at Bornholm bliver energiø. Det skaber nye muligheder for grøn vækst på øen, øget efterspørgsel hele året og tiltrækning af nye grønne erhverv.

CRT inviterer derfor til videnscafé om Bornholms muligheder for grøn vækst på baggrund af den grønne omstilling:

Den 18. april 2023 kl. 15 til 17.30 hos CRT, Bymarken 12 i Hasle

På videnscaféen vil der være tid til debatter, samtaler og ekspertindlæg om temaet. CRT præsenterer scenarier for vækst og nye jobs på Bornholm som følge af energiøen, baseret på helt nye data fra CRTs socioøkonomiske analyse under Nationalt Center for Grøn Energi. Til videnscaféen gives også et overblik over klimaeksponerede erhverv på Bornholm, hvor den grønne omstilling bliver afgørende.

Til videnscaféen serveres en let anretning af kanapeer og bobler.

Tilmelding: send en mail til Gitte.Marschner@crt.dk senest d. 10. april 2023.

 

PROGRAM

Kl. 15.00 – 15.10
Velkomst ved Anne Thomas, direktør for CRT

Kl. 15.10 – 15.35
Muligheder og trusler for grøn vækst på Bornholm ved chefkonsulent Anders Hedegaard, CRT.
Data fra CRTs unikke regionaløkonomiske model giver et overblik, som danner rammen for dagens debatter. Her får du indblik i:

  • Hvordan væksten har udviklet sig inden for forskellige brancher på Bornholm.
  • Overblik over klimaeksponerede erhverv på Bornholm.
  • Helt nye opgørelser fra CRTs socioøkonomiske analyse under Nationalt Center for Grøn Energi, der viser scenarier for vækst og nye jobs på Bornholm som følge af energiøen, igen fordelt på brancher.

Kl. 15.35 – 15.50
Innovation og virksomhedsudvikling i forbindelse med bæredygtighedsomstillingen og energiø Bornholm, ved seniorforsker Jesper Manniche, CRT.

På baggrund af innovationsforskning rettes fokus mod, hvordan den grønne omstilling på Bornholm kan ske via forgrønnelse af eksisterende virksomheder eller ved nye stier, hvor helt nye produktionsformer og erhverv bringes i spil.

Kl. 15.50 – 16.20
Netværk og let spisning

Kl. 16.20 – 17.15
Paneldebat
Hvordan ser det bornholmske erhvervsliv mulighederne for grøn vækst i den grønne omstilling – hvordan er de i gang med at forgrønne erhvervene og hvilke nye stier kan vi se?

Panelet består af:

  • Lars Nordahl, direktør Rønne Havn
  • Frederik Tolstrup, formand for Bornholms Landbrug og Fødevarer
  • Pernille Kofod Lydolph, direktør for Destination Bornholm
  • Søren Møller Christensen, direktør Baltic Energy Island
  • Claus Duevang, direktør for KH Maskinværksted

Kl. 17.15 – 17.30
Opsamling og info om kommende arrangementer om energiøen og videnscaféer hos CRT.

Kl. 17.30 – 18.00
Tid til netværk

 

                                          


Webinar

Sæt X i kalenderen torsdag den 1. juni 2023, hvor CRT indbyder til webinar med temaet
”Kvalificeret arbejdskraft i de danske landdistrikter”.

Nærmere information kommer senere.

 

Om CRT’s videnscaféer

CRT er vært for en videnscafé fire gange om året, hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden på en lettilgængelig måde og lægger op til diskussion af udvalgte emner inden for CRT’s forskningsområder. Videnscaféen sætter aktuelle emner inden for regional udvikling og turisme på dagsordenen, og deltagerne får rig mulighed for at diskutere emnerne med oplægsholderne, CRT’s forskere og hinanden. Det årlige program skydes i gang om efteråret hos CRT i Hasle, og sidste videnscafé i sæsonen afholdes sædvanligvis på Folkemødet.

Formålet med videnscaféen er, at du som deltager kan få del i CRT’s viden på en anderledes måde end ved at læse vores udgivelser. Viden på en mere levende og inddragende måde, hvor du samtidig har mulighed for at netværke med andre, der har samme faglige interesser som dig selv.

De, der kommer til videnscaféerne er typisk praktikere, der arbejder med eller har en særlig interesse i regional udvikling. Deltagergruppen varierer naturligt fra gang til gang, når emnerne skifter, men overordnet set har deltagerne en interesse i at udvikle sig som praktiker inden for sit felt på et videnskabeligt grundlag i en uformel ramme.

Vil du holde dig opdateret om kommende videnscaféer og andre arrangementer, kan du skrive dig op til vores nyhedsbrev.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2023

Læs mere