Ledige stillinger

Ledige stillinger hos CRT

Vi har ingen ledige stillinger i øjeblikket.

Projektopgave, praktik m.v.

Vi hører gerne fra dig, hvis du kan se muligheder i at samarbejde med CRT i forbindelse med projektopgave, praktikforløb eller lignende. Kontakt os på crt@crt.dk.

Center for Regional- og Turismeforskning er én af de få vidensinstitutioner i Danmark, som er beliggende uden for de store byer. 

Vores arbejdsplads ligger på Bornholm. På kanten af Danmark og med udsigt til Østersøen. Med store udfoldelsesmuligheder og vidt udsyn. 

”CRT skal være et sjovt, spændende og krævende sted at arbejde. Det sjove og spændende kommer ved, at vi selv i vid udstrækning afgør, hvad vi vil beskæftige os med, og at vi er gode kolleger for hinanden. Det krævende består i, at hjernen skal udfordres hver dag. Men også, at det er fuldt legitimt at stille krav til hinanden – fagligt såvel som personligt”.

Direktør Lene Feldthus Andersen

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

 

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Videnscafé

Under planlægning

Læs mere