Analyse af de samfundsøkonomiske effekter ved flytning af EMA til København

Analyse af de samfundsøkonomiske effekter ved flytning af EMA til København

Beregninger af tre scenarier viser, at flytning af European Medicines Agency (EMA) til København kan skabe omkring 1.871 jobs i Danmark. De samfundsøkonomiske gevinster i form af direkte og afledte effekter i den danske økonomi ses ved en stigning af bruttoværditilvæksten med yderligere 1,3 milliarder kr. og en stigning i den danske stats offentlige indtægter med yderligere 312 millioner kr.

Nino Javakhishvili-Larsen

Forsker og teamleder, København, forskning & analyse, ledelse, modelteamet, ph.d.

Forskning i arbejdsmarkeder, human capital, socioøkonomisk geografi og SAM-K/LINE®

Privat: Jie Zhang

Seniorforsker, København, forskning & analyse, modelteamet, ph.d.

Udvikling af turismesatellitregnskaber samt konsekvensanalyser og destinationsudvikling.

Mere fra samme projekt