Nordjyske erhvervshavnes samfundsøkonomiske betydning

Nordjyske erhvervshavnes samfundsøkonomiske betydning

Forfattere: Nino Javakhishvili-Larsen og Tobias Frøslev Rasmusson.

Denne rapport giver en analyse af de samfundsøkonomiske effekter, erhvervshavnene i Region Nordjylland har. Der er i denne rapport lavet beregninger for hver enkelt af erhvervshavnene: Frederikshavn Havn, Skagen Havn, Hanstholm Havn, Aalborg Havn A/S og Hirtshals Havn. Dertil er yderligere konsekvensberegninger for samtlige effekter af alle fem erhvervshavne, udført for at få et samlet overblik over erhvervshavnenes regionale betydning. Den geografiske beliggenhed for de fem analyserede havne er de fire kommuner i Nordjylland: Frederikshavn, Aalborg, Thisted og Hjørring Kommuner.

Disse analyser har udgangspunkt i direkte- og afledte effekter. De direkte effekter virker umiddelbart fra erhvervshavnens aktiviteter til virksomheder og arbejdspladser. Dertil kommer de afledte virkninger, som stammer fra de direkte virkninger gennem afledt produktion, indkomst og arbejdspladser. På baggrund af dette er metoderne opdelt i direkte og afledte virkninger.

Samlet set viser rapporten, at havneaktiviteterne er relativt vigtige for hver enkelt kommune og for Region Nordjylland som helhed. Dette skyldes en beskæftigelseseffekt på 9,48-18,61% i de enkelte kommuner samt en beskæftigelsesprocent på 10,53% i Region Nordjylland. Denne beskæftigelse skaber værditilvækst, som overordnet set er større per arbejdsplads end den gennemsnitlige arbejdsplads i Region Nordjylland. Når der skabes arbejdspladser og dermed øget værdi, genererer det ligeledes en større skatteindtægt. Det gælder både på kommunalt, regionalt og nationalt plan.

Det kan derudover konkluderes, at uanset størrelsen på havnen og hvilke sektorer der skaber arbejdspladser, og dermed værditilvækst, at erhvervshavnene bidrager positivt i form af samfundsøkonomiske effekter til økonomien i lokal- og nationalsamfundet.

Nino Javakhishvili-Larsen

Forsker og teamleder, København, forskning & analyse, ledelse, modelteamet, ph.d.

Forskning i arbejdsmarkeder, human capital, socioøkonomisk geografi og SAM-K/LINE®

Mere fra samme projekt