Samfundsøkonomisk betydning af flytning af statslige arbejdspladser til kommuner i Region Sjælland

Samfundsøkonomisk betydning af flytning af statslige arbejdspladser til kommuner i Region Sjælland

Forfattere: Nino Javakhishvili-Larsen, Jie Zhang og Tobias Frøslev Rasmusson

Dette projekt har til formål at analysere de samfundsøkonomiske effekter af Regeringens tiltag ”Bedre Balance II”. Der er i denne sammenhæng lavet konsekvensberegninger for tre handlinger i tiltaget:

  1. Udflytning af statslige arbejdspladser fra Hovedstadsområdet
  2. Tilflytning af statslige arbejdspladser til andre kommuner
  3. Oprettelse af nye statslige arbejdspladser.

Dertil er de tre scenarier lagt sammen for at få den samlede effekt af ”Bedre Balance II”.

Samlet set viser rapporten, at udflytningen og oprettelsen af statslige arbejdspladser er relativt vigtig for de kommuner, der er berørt af ændringerne. Dette giver udslag i indvirkning, både positiv og negativ, på arbejdspladser, værditilvækst og indkomstskatter. Derudover kan det konkluderes, at ”Bedre Balance II” har positive effekter i Region Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland, hvor specielt Region Sjælland har størst procentvise ændring med tilflyttede og nye statslige arbejdspladser.

Nino Javakhishvili-Larsen

Forsker og teamleder, København, forskning & analyse, ledelse, modelteamet, ph.d.

Forskning i arbejdsmarkeder, human capital, socioøkonomisk geografi og SAM-K/LINE®

Privat: Jie Zhang

Seniorforsker, København, forskning & analyse, modelteamet, ph.d.

Udvikling af turismesatellitregnskaber samt konsekvensanalyser og destinationsudvikling.

Mere fra samme projekt