Succesfulde produktionsvirksomheder i landdistrikter

Succesfulde produktionsvirksomheder i landdistrikter

Forfattere: Jesper Manniche, Jesper Nørgaard Viemose, Karin Topsø Larsen og Irena Stefaniak.

Denne analyse har til formål at frembringe ny viden om den aktuelle og fremtidige udvikling i fremstillingserhvervene uden for de store byer, særligt mht. anvendelsen af og behovet for arbejdskraft. Dette gøres ved at sammenligne fremstillingsvirksomheder i de danske landdistrikter, der klarer sig godt med fremstillingsvirksomheder, som 1) er mindre succesfulde og som 2) er lokaliseret i byområder.

Som metoder i opgaveløsningen anvendes både analyse af historiske registerdata fra Danmarks Statistik, modelfremskrivninger vha. CRT’s SAM-K/LINE®-model, og interviewbaserede casestudier af virksomheder.

Jesper Manniche

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Cirkulær økonomi, innovation, vidensdynamikker samt fødevarer og oplevelsesøkonomi.

Karin Topsø Larsen

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Regional udvikling, uddannelsesplanlægning samt unges uddannelsesmobilitet.

Privat: Irena Stefaniak

Konsulent, København, forskning & analyse, modelteamet

ALFRED-support, SAS-programming, GAMS-model transformation og udvikling, undervisning.

Mere fra samme projekt