Udvikling af Den Regionaløkonomiske Model for Miljø, SAM-K/LINE®_RSEEA19

Udvikling af Den Regionaløkonomiske Model for Miljø, SAM-K/LINE®_RSEEA19

I juli 2019 startede CRT’s Modelteam et nyt projekt: ”Udvikling af Den Regionaløkonomiske Model for Miljø, SAM-K/LINE®_RSEEA19”, finansieret af Region Syddanmark.

Formålet med modellen er at udvikle et analyse- og overvågningsredskab for regioner og andre beslutningstagere om CO2-aftrykket i lokaløkonomien og samfundet.

Der er igangværende politiske og videnskabelige debatter om forurening fra de økonomiske aktiviteter samt dens konsekvenser for naturen og samfundet på globalt plan. Klimaændringer virker uundgåelige. En af grundene kan være, at vi mangler forståelse for, hvordan vi skal udnytte ressourcerne, og hvordan vi kan reducere forureningen uden at skabe økonomiske katastrofer, sult og andre konflikter. En anden grund kan være, at vi hovedsageligt betragter de miljømæssige problemer globalt sammen med den nationale politiske tjekliste over løsninger. Men vi mangler at anerkende, at forurening og udnyttelse af ressourcerne er resultatet af de lokale økonomiske aktiviteter, hvorfor løsningerne på de globale miljøproblemer bør undersøges og løses på lokalt plan.

I Danmark er den økonomiske struktur forskellig på tværs af kommunerne, hvorfor udledning af drivhusgasser ligeså er forskellig på tværs af kommunerne. Politiske reguleringer med det formål at nedskære udledningerne af drivhusgasser besluttes på nationalt niveau, men ofte kan der på lokalt plan tages mere effektive redskaber i brug til at reducere udledninger af drivhusgasser.

Formålet med SAM-K/LINE®_RSEEA er at danne en miljøøkonomisk sammenhæng på kommuneniveau. Derudover ønskes det at skabe muligheder for regioner og andre relevante lokale myndigheder at lave faktabaserede analyser og overvågning af de lokale processer.

Systemet for miljøøkonomisk regnskab (SEEA) defineres af FN som et regnskab, der integrerer økonomiske og miljømæssige data for at give et mere omfattende og multifunktionelt billede af sammenhænge mellem økonomien og miljøet (emissioner). Det regionale SEEA (herefter RSEEA) er et multifunktionssystem, der genererer en bred vifte af statistikker, konti og indikatorer med mange forskellige potentielle analytiske muligheder. Det er et fleksibelt system, som kan tilpasses kommunens prioriteter og politiske behov samtidig med, at der skabes fælles rammer, begreber, vilkår og definitioner.

Projektet er det første forsøg på at skabe et link mellem økonomien og emissioner på vare-, branche- og kommuneniveau. Modellen omfatter 117 detaljerede brancher. Integreret miljøøkonomisk data i SAM-K/LINE® kan understøtte overvågning af emissioner i lokaløkonomien og være et redskab til at analysere og foretage målrettede politiske beslutninger.

Kontakt CRT’s Modelteam, hvis du vil vide mere om modellen.

Nino Javakhishvili-Larsen

Forsker og teamleder, København, forskning & analyse, ledelse, modelteamet, ph.d.

Forskning i arbejdsmarkeder, human capital, socioøkonomisk geografi og SAM-K/LINE®

Jonathan Lindahl

Specialkonsulent, København, forskning & analyse, modelteamet

Økonomisk modellering, databearbejdning og forskning i regional turisme- og miljøøkonomi.

Privat: Irena Stefaniak

Konsulent, København, forskning & analyse, modelteamet

ALFRED-support, SAS-programming, GAMS-model transformation og udvikling, undervisning.

Mere fra samme projekt