Fremtidens 4 B’er: Befolkning, Beskæftigelse og Boliger på Bornholm

Gå til nyhedsoversigten

Fremtidens 4 B’er: Befolkning, Beskæftigelse og Boliger på Bornholm

Bornholm er under forandring og det betyder nye muligheder og udfordringer for den almene boligsektor. Dette oplæg samler hvad vi ved om Bornholms udviklingstendenser med fokus på befolkningen og den lokale beskæftigelses forventede udvikling. Hvordan kommer befolkningens størrelse og sammensætning til at se ud? Hvad ved vi om hvordan forskellige slags folk ønsker at bo på øen? Det gælder både tilflytterne, de unge, de ældre og folk midt i livet. Samtidig ønsker mange en midlertidig bopæl på Bornholm – hvordan påvirker deltidsbornholmerne det lokale boligmarkedet? Karin fremlægger de fakta vi kender og giver et bud på hvilke udviklingstendenser der vil påvirke Bornholms almene boligsektor. Oplægget giver ikke svar på det hele, men præsenterer nogle faktabaserede udfordringer og muligheder der lægger op til debat.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere