Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum

Gå til nyhedsoversigten

Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum

Forfattere: Carl Henrik Marcussen og Jie Zhang.

Modelanalyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter af en udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum med udganspunkt i anlægsinvesteringens størrelse samt driftsituationen før og efter udvidelsen.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere