Analyse af de samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Gå til nyhedsoversigten

Analyse af de samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Beregninger af tre scenarier viser, at flytning af European Medicines Agency (EMA) til København kan skabe omkring 1.871 jobs i Danmark. De samfundsøkonomiske gevinster i form af direkte og afledte effekter i den danske økonomi ses ved en stigning af bruttoværditilvæksten med yderligere 1,3 milliarder kr. og en stigning i den danske stats offentlige indtægter med yderligere 312 millioner kr.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere