Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm

Gå til nyhedsoversigten

Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm

Forfattere: Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen.

Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm set i relation til den nuværende og kommende færgebetjening af øen. Gods- og turismeerhvervets transportvilkår analyseres med afsæt i udbud og efterspørgsel af færgetransport. Datagrundlaget er statistisk materiale fra hhv. Danmarks Statistik og Rederiet Færgen samt personlige interviews med nøgleaktører indenfor hhv. gods- og passagertransport.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere