Analyse af kritisk masse for kyst- og naturturismen i Danmark 2016

Gå til nyhedsoversigten

Analyse af kritisk masse for kyst- og naturturismen i Danmark 2016

Forfattere: Anders Hedetoft, Carl Henrik Marcussen og Jie Zhang.

Videncenter for Kystturisme (CKT) lavede i 2012 en rangordning af kommunerne i dansk kystturisme og udvalgte bl.a. på den baggrund 20 særlige feriesteder til videre udvikling bl.a. gennem potentialeplaner. Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT) ønsker nu at igangsætte en langsigtet proces ligeledes rettet mod et antal prioriterede feriesteder og/eller feriestedsalliancer. I den forbindelse har DKNT anmodet Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) om en opdatering af udvalgte data fra kortlægningen af dansk kystturisme foretaget i 2012 samt en rangering af kommunerne og de særlige feriesteder efter samme principper som i 2012. Opgavens leverancer omfatter en opdatering af tabeller og figurer listet i nedenstående tabel samt en opstilling af top 10-lister over kommunerne for de benyttede kvantitative indikatorer.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere