Arbejdsmarkedet for sygeplejersker i Region Hovedstaden

Gå til nyhedsoversigten

Arbejdsmarkedet for sygeplejersker i Region Hovedstaden

Forfattere: Nino Javakhishvili-Larsen, Laura Virtanen og Jens Clausen.

Udgivet af Region Hovedstaden. I rapporten beskrives den aktuelle og den forventede udvikling frem til 2025 for sygeplejerskers uddannelse og arbejdsmarked. Rapporten giver et talbaseret input til dialog og beslutninger omkring rekruttering og uddannelse af sygeplejersker.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere