Befolkningsudvikling, scenarier for fremtiden og effekten heraf for den kommunale økonomi – beregninger for Bornholms Regionskommune

Gå til nyhedsoversigten

Befolkningsudvikling, scenarier for fremtiden og effekten heraf for den kommunale økonomi – beregninger for Bornholms Regionskommune

Forfattere: Steen Schønemann, Bjarne Madsen, Astrid Estrup Enemark og Morten Harding Jensen.

Belyser et antal udviklingsveje for Bornholms Regionskommune og beskriver de økonomiske konsekvenser heraf. Hensigten er at give en ide om, hvad der er på spil ved givne ændringer og se på størrelsesforholdene imellem dem. Ud over udviklingen i befolkning, beskæftigelse og indkomst er også beregnet de økonomiske effekter for kommunen, når der tages højde for den kommunale udligning.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere