Behov for vand i Region Midtjylland – resumé

Gå til nyhedsoversigten

Behov for vand i Region Midtjylland – resumé

Forfattere: Bjarne Madsen, Irena Stefaniak, Anders Hedetoft, Brian Lyngby Sørensen, Finn Plauborg, Christen Duus Børgesen og Inge Toft Kristensen.

Det har stor betydning både for borgere og virksomheder at kaste lys over fremtidens behov for vand. Især udviklingen i befolknings- og erhvervsstrukturen har betydning for det fremtidige behov. Men også mulighederne for at indvinde vand sætter begrænsninger. Behovet for indvinding af vand må antages at forandre sig i de kommende år. Dette er et resumé af den samlede rapport.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2023

Læs mere