Biking South Baltic: Bicycle survey results 2018

Gå til nyhedsoversigten

Biking South Baltic: Bicycle survey results 2018

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

Projektet “Biking South Baltic!” omfatter blandt andet en spørgeskemaundersøgelse blandt cykelturister. Undersøgelsens resultater gennemgås i denne rapport og baserer sig på i alt 2.285 besvarelser fra fem regioner eller landsdele I tre forskellige lande: Pommern, Polen (506), Vestpommern, Polen (400), Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland (322), Bornholm, DK (455) og sydlige dele af det øvrige Danmark (602). Mange forskellige aspekter af cykelturisme belyses i rapporten, herunder demografiske karakteristika, overnatningsformer, cykelaktiviteten, andre relaterede aktiviteter og døgnforbrug blandt cykelturisterne.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere