Bilag: Sammenfatninger af analyser, undersøgelser mv. af Bornholms udviklingsmuligheder

Gå til nyhedsoversigten

Bilag: Sammenfatninger af analyser, undersøgelser mv. af Bornholms udviklingsmuligheder

Et detaljeret kompetenceregnskab er opstillet på baggrund af ni vækstsamarbejder i Danmarks udkantsregioner. De enkelte regioner bliver sammenlignet på borgerområdet og med et landsgennemsnit. Virksomhederne er udvalgt fra tre sektorer: turisme, industri og ny økonomi. Diskussionen tager afsæt i vækstsamarbejdernes særlige forudsætninger.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere