Bornholm fra industri- til informationssamfund

Gå til nyhedsoversigten

Bornholm fra industri- til informationssamfund

Forfattere: Jesper Manniche og Lars Nyberg.

Regionale perspektiver af transportændringerne og den informationsteknologiske udvikling. Denne tredje og sidste rapport opsummerer undersøgelsesresultaterne og perspektiverer dem i forhold til generelle forandringsprocesser i økonomien. Rapporten diskuterer nogle af de regionalpolitiske spørgsmål, der stilles i forbindelse med den aktuelle udvikling mod en stadigt mere vidensbaseret økonomi.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere