Bornholm som krydstogtdestination

Gå til nyhedsoversigten

Bornholm som krydstogtdestination

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

Rapporten omfatter en analyse af krydstogter i Østersøen for at belyse Bornholms position og vækstpotentiale inden for dette område. Analysen bygger på en undersøgelse af historisk talmæssigt kildemateriale, en spørgeskemaundersøgelse blandt krydstogtgæster samt en interviewundersøgelse med udvalgte krydstogteksperter.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere