BornholmsTrafikkens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning for Bornholm

Gå til nyhedsoversigten

BornholmsTrafikkens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning for Bornholm

Forfattere: Jie Zhang og Svend Lundtorp.

Denne rapport har til formål at belyse BornholmsTrafikkens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning for Bornholm, såvel direkte som indirekte virkninger. Grundmaterialet for beregninger og vurderinger er BornholmsTrafikkens regnskab og beretning for 1996. Til beregningerne er anvendt en økonomisk model for Bornholm, der er baseret på AKF’s (Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut) regionaløkonomiske modeller.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere