Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm – Analyseoplæg, baggrundsrapport

Gå til nyhedsoversigten

Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm – Analyseoplæg, baggrundsrapport

En analyse af struktur og udviklingstendenser i bygge- og anlægsbranchen på Bornholm med fokus på beskæftigelse, uddannelse og generationsskifte. Analysen viser, at der er risiko for mangel på arbejdskraft på flere uddannelsesområder inden for bygge- og anlægssektoren de kommende år. Baggrunden herfor er bl.a., at tilgangen til de forskellige uddannelser inden for byggeri- og anlæg er faldet i de senere år. Det betyder, at det samlede udbud af især faglærte inden for bygge- og anlægsområdet vil falde i de kommende år i takt med, at store grupper samtidig vil forlade arbejdsmarkedet som følge af alder. Analysen er støttet med midler fra Bornholms Vækstforum og Den Europæiske Socialfond.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere