Bygninger, byggeri og byggesektor på Bornholm – Potentialer for genbrug.

Gå til nyhedsoversigten

Bygninger, byggeri og byggesektor på Bornholm – Potentialer for genbrug.

Denne første delrapport fra BYG360⁰ projektet har til formål at skabe et talbaseret, kvantitativt overblik over bygningsbestanden, byggeriet og bygge- og anlægsbranchen på Bornholm. Rapporten belyser især strukturelle kendetegn ved bygningsbestanden og byggeriet på Bornholm, sammenlignet med andre dele af landet, og på baggrund af disse overordnede karakteristika diskuterer den forudsætninger og barrierer for øget genbrug og en mere langsigtet udvikling mod cirkulære forsynings- og værdikæder i det bornholmske byggeri.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere