Adfærdsudfordringer, muligheder og gevinster ved øget genbrug af byggematerialer på Bornholm.

Gå til nyhedsoversigten

Adfærdsudfordringer, muligheder og gevinster ved øget genbrug af byggematerialer på Bornholm.

Denne anden delrapport fra BYG360⁰ projektet har til formål at undersøge de kvalitative aspekter af udfordringerne og mulighederne, forbundet med øget genbrug af byggematerialer på Bornholm herunder vedrørende økonomi, forsyningskæder, lovgivning, kultur o.a. Rapporten belyser mere specifikt følgende:

• erfaringer og konklusioner fra relevante rapporter og analyser om genbrug og genanvendelse af byggematerialer fra andre dele af Danmark og udlandet;

• eksisterende affaldsordninger og -mængder på Bornholm mht. byggeri;

• resultater og erfaringer fra de bornholmske nedrivningsfirmaer, som har stået for gennemførelsen af tre ”selektive nedrivninger af landbrugsstuehuse på Bornholm, gennemført i 2019 og 2020 som led i BYG360⁰ casen;

• erfaringer med og vurderinger af muligheder og barrierer for genbrug af materialer blandt et bredt udsnit af aktører i Bornholms byggesektor, herunder byggefirmaer, arkitekter og rådgivere, byggemarkeder, samt andre relevante aktører såsom BOFA, Bornholms Regionskommune, og brancheforeningen Dansk Byggeri.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere