CO2-aftrykket i lokaløkonomien og samfundet i Region Syddanmark

Gå til nyhedsoversigten

CO2-aftrykket i lokaløkonomien og samfundet i Region Syddanmark

Et bredt flertal i Folketinget indgik den 6. december 2019 en aftale om en ny klimalov, som skal sikre en 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 i forhold til niveauet i 1990 samt klimaneutralitet senest i 2050. En analyse fra Klimarådet (2019) vurderer, at disse mål er i nogenlunde overensstemmelse med Parisaftalens mål om en global temperaturstigning på maksimalt 1,5 grader. En 70 pct. reduktion vil dog kræve en markant reduktionsindsats det næste årti. Fra 1990 til 2020 skønnes drivhusgasudledningen at være faldet med 36 pct. Knap halvdelen af målet for faldet i drivhusgasudledningen skal altså nås inden for det næste årti. Derudover skønner en fremskrivning fra Energistyrelsen (2019), at uden yderligere politiske initiativer vil drivhusgasudledningen være reduceret med 46 pct. i 2030 i Danmark sammenlignet med niveauet i 1990. Skal målet om de 70 pct. nås, kræver det altså yderligere politi-ske initiativer end de allerede indgåede aftaler.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere