De bornholmske landdistrikter – analyse af udviklingsrammer og muligheder

Gå til nyhedsoversigten

De bornholmske landdistrikter – analyse af udviklingsrammer og muligheder

I denne rapport præsenterer Bornholms Forskningscenter en analyse af rammebetingelser og udviklingsmuligheder for de bornholmske landdistrikter. Rapporten er bestilt er Udviklingsudvalget under Bornholms Amt i samarbejde med LUIC. Analysen må ses som en integreret del af det arbejde der for øjeblikket foregår med henblik på at indarbejde en landdistriktspolitik i såvel kommuneplan samt regionsplan på Bornholm.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere