De samfundsøkonomiske effekter af Folkemødet på Bornholm 2014

Gå til nyhedsoversigten

De samfundsøkonomiske effekter af Folkemødet på Bornholm 2014

Forfattere: Lene Feldthus Andersen og Jie Zhang.

Opgørelse over de forventede samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet 2014 både for Bornholm og Danmark som helhed. Folkemødet generer i alt en beskæftigelse svarende til 33 fuldtids årsværk på Bornholm og hele 56 årsværk for Danmark som helhed. Det skaber en bruttoværditilvækst på Bornholm på i alt 16 mio. kr. og 30 mio. kr. for Danmark som helhed. Folkemødet giver offentlige indtægt på 12 mio. kr. på Bornholm og 17 mio. kr. for Danmark som helhed.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere