De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm 2015

Gå til nyhedsoversigten

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm 2015

Forfattere: Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen.

Opgørelse over de forventede samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet 2015 både for Bornholm og Danmark som helhed. Folkemødet generer i alt en beskæftigelse svarende til 20 fuldtids årsværk på Bornholm og hele 33 årsværk for Danmark som helhed. Det skaber en bruttoværditilvækst på Bornholm på i alt 7,8 mio. kr. og 15,7 mio. kr. for Danmark som helhed. Folkemødet giver offentlige indtægter på 9,7 mio. kr. på Bornholm og 13,1 mio. kr. for Danmark som helhed.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2023

Læs mere