Den gode praktikplads. Hvad forskningen ved om rekruttering og fastholdelse af lærlinge i praktikpladsforløb

Gå til nyhedsoversigten

Den gode praktikplads. Hvad forskningen ved om rekruttering og fastholdelse af lærlinge i praktikpladsforløb

Notatet opsamler allerede eksisterende viden om, hvordan lærlinges start og gennemførelse af deres praktik i en virksomhed kan optimeres – og dermed understøtte at en så stor andel af lærlinge fastholder deres læreplads som muligt. Der er tale om en opsamling af indsatser, der er forskningsmæssigt belæg for at understøtte i virksomhederne.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere