Den imagemæssige og samfundsøkonomiske effekt af bison på Bornholm

Gå til nyhedsoversigten

Den imagemæssige og samfundsøkonomiske effekt af bison på Bornholm

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

Undersøgelsen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse med i alt 456 respondenter samt observationer foretaget af CRT samt elektroniske trafiktællinger i bisonskoven foretaget af Naturstyrelsen. Hhv. 86% og 62% af respondenterne mener, at bison er et plus for Bornholm som turistdestination og som bosted. Der var knap 100.000 besøgende i bisonskoven i 2015, hvoraf 1/3 gjorde holdt med et ophold på gennemsnitligt en time. Nogle af turisterne angiver at blive længere på Bornholm pga. bison, hvilket medfører et plus for den turisme-generede omsætning og beskæftigelse.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere