Den kommunale landdistriktsindsats

Gå til nyhedsoversigten

Den kommunale landdistriktsindsats

Projektets formål er kortlægge den kommunale landdistriktsindsats her 12 år efter kommunalreformens ikrafttrædelse.

Hvorledes har de enkelte kommuner valgt at tilrettelægge deres landdistriktsindsats og deres samarbejde med lokalsamfundene? Og hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige måder, hvorpå denne indsats organiseres?

Hensigten er at opsamle og videreformidle gode og dårlige erfaringer med samarbejdet mellem kommune og lokalsamfund samt at opstille nogle anbefalinger og redskaber, som kommunerne kan anvende i deres fremtidige arbejde for at sikre gode og levedygtige lokalsamfund.

Projektet finansieres med hjælp fra Laniddistriktspuljen.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere