Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Gå til nyhedsoversigten

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Denne regionaløkonomiske evaluering skal se på den samfundsøkonomiske betydning af de videregående uddannelser koordineret af Bornholms Akademi. Kriterierne for undersøgelsen, er de målsætninger, der er oplistet i planen ”Perspektiver for Bornholms Udvikling, 2001-2005”, der i 2001 blev tiltrådt af det Bornholmske Erhvervsknudepunkt og inkluderet i rege-ringserklæringen vedrørende Bornholm fra den 29. maj 2001.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere