Desk research og analysedesign til indsamling af viden om cykelturister i Danmark

Gå til nyhedsoversigten

Desk research og analysedesign til indsamling af viden om cykelturister i Danmark

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

Rapporten omfatter en indledende litteraturafsøgning om cykelturisme med hovedvægten lagt på de seneste år. Geografisk er der lagt vægt på publikationer fra Danmark og Tyskland.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere