Effektvurdering af projektet Naturen+

Gå til nyhedsoversigten

Effektvurdering af projektet Naturen+

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

En vurdering af effekten af turismeudviklingsprojektet Naturen+ i området dækket af Toppen af Danmark A/S, dvs. i kommunerne Hjørring, Frederikshavn og Læsø. Projektet har løbet i perioden 2009-2012. Det har omfattet en lang række delprojekter og har modtaget offentlig støtte på i alt godt 12 mio. kr. Nærværende effektvurdering omfatter projektperiodens to første år, 2010 og 2011. Udgangspunktet for vurderingen af den samlede effekt er 2009.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere