Erhvervsanalyse for Bornholm

Gå til nyhedsoversigten

Erhvervsanalyse for Bornholm

Forfattere: Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Carl Henrik Marcussen og Lene Havtorn Larsen.

Analysen har til formål at afdække det bornholmske erhvervslivs generelle udvikling i de seneste år og undersøge specielt de mere succesfulde virksomheders aktiviteter og ressourcer mht. strategisk udvikling (innovation, kompetenceudvikling, kapitalfremskaffelse), herunder de muligheder og udfordringer disse virksomheder har mødt. Hvad har Bornholms Regionskommune og Bornholms Vækstforum betydet for disse virksomheders udvikling? Og hvad kan der fremadrettet gøres for at skabe bedre rammer, så eksisterende og nye bornholmske virksomheder kan vokse og udvikle sig?

En væsentlig del af analysen er målrettet de bornholmske succesvirksomheder. En af begrundelserne, for at fokusere på denne gruppe virksomheders valg af forretningsstrategier, er bl.a. at bruge virksomhederne som inspiration til andre virksomheder med vækstambitioner. Derudover giver analysen denne gruppe succesvirksomheder mulighed for at komme til orde med hensyn til de
eventuelle barrierer, de måtte opleve i forhold til rammebetingelser.

Metodemæssigt hviler analysen på fire ben:

  1. En statistisk baseret analyse med fokus på udvikling i beskæftigelse og produktivitet.
  2. En spørgeskemaanalyse blandt et bredt udsnit af bornholmske virksomheder med mindst to ansatte med henblik på at kortlægge faktisk vækst og vækstambition.
  3. Kvalitative interview med en række nyetablerede virksomhedsledere, der har præsteret en beskæftigelsesvækst med henblik på at belyse deres valg af forretningsstrategi samt oplevelse af udfordringer og muligheder.
  4. Interview med enkelte nøgleaktører fra erhvervsfremmesystemet med henblik på kvalificering af de udfordringer og muligheder der er afdækket i nærværende analyse. Analyse og anbefalinger er i en vis udstrækning gjort branche-/sektorspecifikke og målrettet de særlige satsningsområder i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi: turisme- og fødevaresektoren.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere