Faktorer der påvirker prissætningen af boligopslag på Airbnb

Gå til nyhedsoversigten

Faktorer der påvirker prissætningen af boligopslag på Airbnb

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

Præsenteret ved konferencen ENTER 2018, Jönköping, Sverige d. 25. januar 2018. Analysen er udarbejdet i regi af projekt InnoCoast.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere