Flytteanalyse for Bornholm 2000-2011

Gå til nyhedsoversigten

Flytteanalyse for Bornholm 2000-2011

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

Analyse af omfang og udvikling i flyttemønsteret til og fra Bornholm samt til- og fraflytternes socioøkonomiske karakteristika.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere