Forskelle og ligheder mellem AEs og CRTs arbejdsmarkedsfremskrivninger

Gå til nyhedsoversigten

Forskelle og ligheder mellem AEs og CRTs arbejdsmarkedsfremskrivninger

Den 9. marts 2021 udsendte Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) en fremskrevet arbejdskraftsbalance for det danske arbejdsmarked. Brugerne af CRTs Regionaløkonomiske Model for Uddannelse og Arbejdsmarked SAM-K/LINE®REA2020 (REA) har forespurgt til forskelle og ligheder mellem AEs arbejdskraftprognose og CRTs REA-model. Overordnet set minder mønsteret for resultaterne i de to fremskrivninger i stor grad om hinanden. Begge modeller fremskriver en mangel på faglærte samt et overudbud af ufaglærte og LVU’er. Der er dog forskelle på de andre uddannelsesgrupper samt størrelserne af overudbuddet/manglen. F.eks. fremskriver AE en mangel på faglærte på 99.000 i 2030, mens REA fremskriver en mangel på knap 50.000.

I dette notat vil der blive redegjort for de væsentligste metodemæssige forskelle på de to modeller, og hvorledes disse forskelle i metoderne vil medføre forskellige fremskrivningsresultater.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere