Fremskrivningsnotat, december 2012

Gå til nyhedsoversigten

Fremskrivningsnotat, december 2012

Fremskrivningsnotat baseret på basis af novemberversionen (2012) af overvågningsmodellen. Indeholder gennemgang af forventningerne til udviklingen i dansk økonomi baseret på ADAM-fremskrivningen fra november 2012. Med afsnit om de regionale arbejdsmarkeder, hvor overordnede konsekvenser af fremskrivningerne for de enkelte regioner gennemgås. Gennemgang af den regionale produktionsstruktur og regionernes arbejdsmarkeder. Temaafsnit om anvendelsen af data for E-indkomst.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere