Guide til bornholmske virksomheders muligheder i de nye EU-lande i Østersøregionen

Gå til nyhedsoversigten

Guide til bornholmske virksomheders muligheder i de nye EU-lande i Østersøregionen

Denne guide er, sammen med en mere uddybende rapport og en bilagssamling, resultatet af et projekt om bornholmske virksomheders muligheder i de nye EU-lande i Østersøregionen.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere