Hammershus Besøgscenter – tilfredshedsundersøgelse 2019

Gå til nyhedsoversigten

Hammershus Besøgscenter – tilfredshedsundersøgelse 2019

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

Nærværende undersøgelse af tilfredsheden med Hammershus Besøgscenter og nærområdet omkring besøgscenteret er efter opdrag fra Naturstyrelsen Bornholm gennemført i perioden 26. juni til 8. juli 2019. Der blev på 12 eftermiddage mellem kl. 13 og 19, med hovedvægten omkring kl. 15.45, gennemført 210 interviews på baggrund af spørgeskema på dansk og engelsk. I alt 30% af interviewene blev gennemført på 2 søndage.

Tilfredsheden med forskellige aspekter ved og i nærheden af besøgscentret var høj: min. 4,0 på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere