Indkomstgrundlaget i 2012 blandt indvandrere til Danmark fra 2007

Gå til nyhedsoversigten

Indkomstgrundlaget i 2012 blandt indvandrere til Danmark fra 2007

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

Denne publikation belyser, hvorledes det er gået de udlændinge i aldersgruppen 20-49 år, som kom til Danmark i 2007, og som stadig boede i Danmark i 2012. Gruppen omfatter 13.591 personer. Ud af denne gruppe havde 932 eller 6,7% modtaget kontanthjælp i mindst en del af året (6,1% blandt mænd, 7,5% blandt kvinder). Blandt de fra gruppen, som modtog kontanthjælp udgjorde denne 42,8% af deres bruttoindkomst. Ud af de 932 var der 409 mænd og 523 kvinder. Der er geografiske forskelle hvad angår den andel, som modtog kontanthjælp. Andelen er generelt relativt lav blandt indvandrere fra de vestlige lande (EU/EFTA, USA, Canada, Australien/NZ) og relativt høj blandt statsborgere fra de ikke-vestlige lande. Indenfor sidstnævnte er der dog også geografiske forskelle, hvor visse lande fra (det nordlige) Afrika og Mellemøsten er stærkt repræsenterede hvad angår høj andel, som har modtaget kontanthjælp i 2012 blandt indvandrere fra 2007. Der var et boom i antallet af asylansøgere i 2014 både i Danmark og i Europa som helhed.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere