Interreg Bornholm – evaluering af et EU-program for samhandel i Østersøregionen 1992-1994

Gå til nyhedsoversigten

Interreg Bornholm – evaluering af et EU-program for samhandel i Østersøregionen 1992-1994

Forfatter: Tage Petersen.

Denne rapport er en evaluering af Interreg-programmets resultater på Bornholm. Programperioden udløber den 31/12-1995.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere