Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark

Gå til nyhedsoversigten

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark

Forfattere: Carl Henrik Marcussen og Jesper Manniche.

Analysen har til formål at skabe et statistikbaseret overblik over nye virksomheder og personerne bag deres opstart i Danmark, men med særligt fokus på landdistrikter udenfor større byer. Mere specifikt er formålet, at beskrive og sammenligne formerne, omfanget og resultaterne af nye virksomheder og iværksættere på landet og i byen, samt at identificere faktorer, knyttet til enten virksomheden, iværksætteren eller lokalområdet, hvor virksomheden etableres, der har betydning for, om den formår at overleve og opnå vækst i beskæftigelse og omsætning i årene efter etableringen.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere