Kortlægning af dansk kystturismeforskning og samspil mellem forskning og turismeerhverv i Danmark

Gå til nyhedsoversigten

Kortlægning af dansk kystturismeforskning og samspil mellem forskning og turismeerhverv i Danmark

Forfattere: Jesper Manniche, Carl Henrik Marcussen og Lene Havtorn Larsen.

Præsentation på workshop d. 22. maj 2014 hos Styrelsen for Forskning og Innovation, København.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere