Kortlægning af dansk kystturismeforskning

Gå til nyhedsoversigten

Kortlægning af dansk kystturismeforskning

Forfattere: Jesper Manniche, Carl Henrik Marcussen og Lene Havtorn Larsen.

Præsentation af foreløbige resultater fra analysearbejde på TiD-årsmøde 19.-20. marts, 2014 på Nansens Gaard i Svaneke.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere